banner_content
Counseling center design
Trung tâm tư vấn là đơn vị đang nghiên cứu dề tài cấp nhà nước:
 • Đề tài 1: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Hệ thống thải tro xỉ bằng thuỷ lực cho nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 300 MW.
 • Đề tài 2: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống nước làm mát tuần hoàn đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện than công suất 300MW
 • Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy tuyển khoáng - Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai
 • Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy Luyện đồng - Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai
 • Giám sát chế tạo kết cấu thép và thiết bị thông gió cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia
 • Giám sát chế tạo thiết bị cho Nhà máy xi măng Yên Bình
Các công trình đã thực hiện:
 • Thiết kế toàn bộ dây chuyền chế biến thức ăn Gia súc của Công ty Minh Tâm,
 • Thiết kế chế tạo các thiết bị nâng và vận chuyển dây chuyền sản xuất gạch Ceramice Hoàng Tử,
 • Dây chuyền nghiền Penspat Công ty khoáng sản Lào Cai,

Engineering & Consulting Center is a part of LILAMA 3 Joint Stock Company. Engineering & Consulting Center has three groups: The engineering & consulting, consulting & supervising and scientific research group. There are 30 engineers including in different majors such as: mechanic, manufacture, structure, construction, electric… that can meet the consulting requirement of Lilama 3.

The main fields of Engineering & Consulting Center:
Survey, design of industrial and civil works:
 • Consultant & design the production lines such as: building material, paper, stone powder, food
 • Design the boat, motor boat, barge and waterway transport means up to 1,000 tons
 • Design the technological systems for civil and industrial projects such as water supply & drainage system, ventilation & air-condition system, electrical system ...
 • Design the lifting equipment with capacity up to 30 ton and pressure equipment up to 30 kG/cm2
 • Design the power loading lines and transformer station up to 35 KV
 • Design the civil & industrial electric systems
 • Design the contact information system.