banner_content

Xây dựng

Lilama3 đã xay dựng, lắp đặt thiết bị cho Trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 3, Xây dựng Nhà xưởng Nhà máy Xi măng Thái Nguyên, Xây dựng toàn bộ Nhà máy YAMAHA Nội Bài, Tổng thầu xây lắp Nhà máy Xi măng Yên Bình, Tổng thầu xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử SANKOH Hòa Bình

Trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 3

xaydung1

Xây dựng Nhà xưởng Nhà máy Xi măng Thái Nguyên

xaydung1

Xây dựng toàn bộ Nhà máy YAMAHA Nội Bài

xaydung1

Tổng thầu xây lắp Nhà máy Xi măng Yên Bình

xaydung1

Tổng thầu xây dựng Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử SANKOH Hòa Bình

xaydung1