banner_content

Lắp đặt các nhà máy xi măng

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt các nhà máy xi măng là một trong những thế mạnh của LILAMA 3, đến nay LILAMA 3 đã chế tạo, lắp đặt trên 20 nhà máy xi măng trên cả nước. Năm 2007, LILAMA 3 đã tự mình thực hiện các hợp đồng theo hình thức tổng thầu EPC, đánh dấu sự thành công của LILAMA 3 trong công nghiệp sản suất xi măng.
Nhà máy xi măng Yên Bình công suất 1.000.000 tấn/năm
LILAMA 3 là tổng thầu phần xây lắp, thiết kế, chế tạo hệ thống băng tải.
Thiet_ke_che_tao_lap_dat_he_thong_bang_tai_NM_Xi_mang_Yen_
Nhà máy xi măng Sông Thao công suất 2.500.000 tấn / năm
LILAMA 3 thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị.
Kho_da_voi_NM_XM_Song_Thao
Nhà máy xi măng Thăng Long công suất 2.300.000 tấn/ năm
LILAMA 3 chế tạo và lắp đặt hệ thống cáp, silo, băng tải, cẩu trục
Lap_bang_tai_NM_xi_mang_Thang_Long

Nhà máy xi măng Thái Nguyên công suất 5.150.000 tấn/năm
LILAMA 3 chế tạo và lắp đặt thiết bị phi tiêu chuẩn , tháp trao đổi nhiệt
Lap_thiet_bi_Nha_may_Xi_mang_Thai_Nguyen
Nhà máy xi măng Tam Điệp – công suất 1.400.000 tấn/ năm
LILAMA 3 chế tạo, lắp đặt thiết bị

Che_tao_va_lap_dat_thiet_bi_NM_XM_Tam_Diep

Nhà máy xi măng Chinfon – công suất 2.300.000 tấn/năm
LILAMA 3 chế tạo và lắp đặt kết cấu thép cho hệ thống băng tải

Che_tao_va_lap_ket_cau_thep_Bang_tai_NM_Xi_mang_Chinfon

Nhà máy xi măng Nghi Sơn công suất 2.150.000 tấn/năm
LILAMA 3 chế tạo và lắp đặt kết cấu thép cho hệ thống băng tải, tháp trao đổi nhiệt, tháp làm lạnh…

Lap_dat_thiet_bi_he_thong_bang_tai_xilo_NM_XM_Nghi_Son
Nhà máy xi măng Lam Thạch – công suất 500.000 tấn/ năm
LILAMA 3 chế tạo và lắp đặt hệ thống lọc bụi, xilo

Che_tao_va_lap_dat_ht_loc_bui_xiclon_NM_Xm_Lam_Thach

Nhà máy xi măng Bỉm Sơn – công suất 1.200.000 tấn/năm
LILAMA 3 chế tạo thiết bị phi tiêu chuẩn, lắp đặt tháp trao đổi nhiệt, tháp làm lạnh
news_566111