banner_content

Lắp đặt nhà máy thủy điện

Cung cấp, vận chuyển, bảo hiểm, hiệu chỉnh thiết bị cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện Ngòi Phát

avuong

Lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công nhà máy thủy điện A Vương

pleycong

Chế tạo và lắp đặt thiêt bị cơ khí thủy công Nhà máy thủy điện Pleikrong

hoabinh

Lắp đặt cửa nhận nước Nhà máy thủy điện Hòa Bình

tuyenquang

Xây lắp kho chứa nõn khoan Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang