banner_content

Nhà máy công nghiệp

Thiết kế. xây dựng Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử Sankoh Hoà Bình

congnghiep

NMcongnghiep

Lắp ráp dây truyền xe máy xưởng 29A, lắp đặt máy đúc, lắp điện. Công trình nhà máy YAMAHA