banner_content

Lắp đặt các nhà máy cán thép

Nhà máy Gang thép Thái Nguyên
Đại tu, sửa chữa thiết bị nhà thêu kết, Chế tạo vỏ lò, lan can, sàn lò, khôi phục thiết bị đài A,B + cầu nghiêng, Khôi phục thiết bị trạm bơm nước tuần hoàn sạch khí than – Lò cao số 2, Chế tạo thiết bị thuộc lô 3

nhamaycanthep

Cung cấp vật tư, chế tạo, sơn kết cấu khung nhà sản xuất chính N01- Nhà máy sản xuất Phôi thép Bắc Ninh

nhamaycanthepTN