banner_content

Lắp đặt hệ thống điện, nước, điều hòa

Cùng với việc lắp đặt các kết cấu thép, htiết bị công nghệ, LILAMA 3 đồng thời cũng tiến hành lắp đặt hệ thống thiết bị cơ điện

Lắp đặt thiết bị cơ điện Trung tâm Phụ nữ và Phát triển

hethongdiennuoc

Lắp đặt hệ thống điều hòa thông gió, giếng địa nhiệt Trung tâm Hội nghị Quốc gia

tthoinghi

Lắp đặt trạm biến áp – Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu công suất 18.500 tấn/năm

Lap_dt_Tram_bien_ap_NM_Che_to_co_khi_va_dong_tau