banner_content

Danh sách một số công trình nhà máy đường

Danh sách công trình nhà máy đường
Stt Tên Công trình Nội dung công việc Chủ đầu tư Địa điểm Thời gian
1

Nhà máy đường Trà Vinh

1250Tấn mía/ ngày

Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện Tổng Công ty Mía đường Việt Nam

Tuy Hoà

Việt Nam

1994-1995
2

Nhà máy đường Quỳ Hợp

1000Tấn mía/ ngày

Gia công chế tạo kết cấu thép Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện Công ty đường Minh Hoà

Nghệ An

Việt Nam

1994-1995
3

Nhà máy đường Việt Trì

500Tấn mía/ngày

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện, bảo ôn, xây lò, gia công phi tiêu chuẩn

- Thí nghiệm điện

Công ty đường

Việt trì

Việt Trì

Việt Nam

1995
4

Nhà máy đường Lam Sơn

1500Tấn mía/ngày

- Lắp đặt trọn gói cả nhà máy Tổng Công ty Mía đườngBNN & ptrNT

Lam Sơn

Việt Nam

1983-1986
5

Nhà máy đường Tuyên Quang

750Tấn mía/ngày

- Xây dựng nhà xưởng - Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện, bảo ôn, xây lò, gia công phi tiêu chuẩn Công ty đườngTuyên Quang Tuyên Quang Việt Nam 1995-1996
6

Công ty liên doanh mía đường Nghệ An - Tate & Lyle

6000 Tấn mía/ngày

- Thí nghiệm điện

- Thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt kết cấu thép

- Thiết kế hệ thống điện toàn nhà máy

- Thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt toàn bộ hệ thống ống công nghệ

- Lắp toàn bộ thiết bị nhà máy

- Thiết kế, cung cấp, chế tạo và lắp đặt bồn bể

NAT&L Sugar Company

Nghệ An

Việt Nam

1997-1998
7

Dây truyền mở rộng nhà máyđường Lam sơn

2000Tấn mía/ngày

4000Tấn mía/ngày

- Lắp đặt toàn bộ kết cấu thép và thiết bị nhà lò hơi

- Lắp và xử lý hệ thống ống công nghệ

- Lắp cải tạo thiết bị nhà chế luyện

- Chế tạo và lắp đặt tron gói nhà lò hơi, chế tạo tấm sàn,lắp sử lý nước sơ bộ.

- Lắp điện động lực, điện chiếu sáng

Công ty đường Lam Sơn

Lam sơn

Việt Nam

1997-1998
8

Nhà máy đường Quảng Bình

1500 Tấn mía/ngày

- Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện, bảo ôn, xây lò, gia công phi tiêu chuẩn

- Thí nghiệm điện

Tổng Công ty mía đường

Việt Nam

Quảng Bình Việt Nam 1998
9

Nhà máy đường Sơn Dương

1000Tấn mía/ngày

- Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống, hệ thống điện, bảo ôn, xây lò

- Gia công phi tiêu chuẩn

- Thí nghiệm điện

Tổng Công ty mía đường

Việt Nam

Tuyên Quang Việt Nam 1997-1998
10

Nhà máy đường Linh Cảm

1000Tấn mía/ngày

- Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống, hệ thống điện, bảo ôn, xây lò

- Gia công phi tiêu chuẩn - Thí nghiệm điện

Tổng Công ty mía đường

Việt Nam

Quảng ngãi Việt Nam 1997-1998
11 Nhà máy đường Nghệ An Tấn mía/ngày

- Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện, bảo ôn, xây lò, gia công phi tiêu chuẩn -

Thí nghiệm điện

Tổng Công ty mía đường Việt Nam

Nghệ An

Việt Nam

1998
12

Nhà máy đường Nông Cống

1000Tấn mía/ngày

- Lắp đặt kết cấu thép, thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống, hệ thống điện, bảo ôn, xây lò - Gia công phi tiêu chuẩn - Thí nghiệm điện Tổng Công ty mía đườngViệt Nam Thanh Hóa Việt Nam 1997-1998
13 Nhà máy đường Sơn La Tấn mía/ngày

- Chế tạo và lắp đặt kết cấu thép

- Lắp đặt thiết bị công nghệ, hệ thống đường ống,hệ thống điện, bảo ôn, xây lò, gia công phi tiêu chuẩn

- Thí nghiệm điện

Tổng Công ty mía đườngViệt Nam

Sơn La

Việt Nam

1998
14 Nhà máy đường Vạn Điểm Thí nghiệm và hiệu chỉnh điện Tổng Công ty mía đườngViệt Nam

Hà Tây

Việt Nam

1997-1998