banner_content

Nghiên cứu khoa học

Trung tâm tư vấn là đơn vị đang nghiên cứu dề tài cấp nhà nước:
  • Đề tài 1: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo Hệ thống thải tro xỉ bằng thuỷ lực cho nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 300 MW.
  • Đề tài 2: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống nước làm mát tuần hoàn đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện than công suất 300MW
Mục tiêu của các đề tài này là:
  • Bằng nguồn lực KHCN trong nước nghiên cứu, thiết kế chế tạo thành công Hệ thống thải tro xỉ, ứng dụng chế tạo các thiết bị và tích hợp hệ thống đồng bộ cho cho nhà máy nhiệt điện đốt than công suất 300 MW với chất lượng tương đương thiết bị nhà máy nhiệt điện Uông Bí mở rộng 1 và đạt tỷ lệ nội địa hoá 70-75% về khối lượng và 40 -50% về giá trị.
  • Đào tạo được đội ngũ cán bộ KHCN cho lĩnh vực tư vấn thiết kế, thiết kế chế tạo, chế tạo thiết bị và quản lý dự án.
  • Làm chủ được tính toán thiết kế hệ thống, thiết kế chế tạo, công nghệ chế tạo, chế tạo thiết bị và hệ thống, quản lý dự án.
  • Làm cơ sở để nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hệ thống nước làm mát tuần hoàn đồng bộ cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất lớn hơn và ứng dụng cho các ngành công nghiệp khác.
  • Ứng dụng vào các dự án nhiệt điện: Uông Bí mở rộng 2, Vũng áng 1, Thăng Long theo lộ trình được duyệt.