banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty

Công ty cổ phần Lilama 3 công bố thông tin

Về việc Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty theo file đính kèm

Download

Đầu năm 2022, Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn góp tại Công ty cổ phần Lilama3 (Lilama3).

Công ty Cổ phần Lilama 3 là thành viên của Tổng Công ty lắp máy Việt Nam với hơn 60 năm hình thành và phát triển, hoạt động chính trong lĩnh vực chế tạo, xây dựng, lắp đặt các công trình công nghiệp; khảo sát thiết kế, tư vấn xây dựng... Trong suốt quá trình xây dựng và phát triển, Lilama3 đã được Nhà nước và Bộ Xây dựng trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Giai đoạn 2012- 2016, mặc dù với năng lực và kinh nghiệm đã được các đối tác trong và ngoài nước tin tưởng, nhưng do nhiều vướng mắc, tồn tại kéo dài chưa được xử lý triệt để cùng với một số tài sản khai thác không hiệu quả làm cho kết quả kinh doanh của Lilama3 liên tục thua lỗ dẫn đến mất cân đối tài chính, mất khả năng thanh toán nợ, thị trường ngày càng bị thu hẹp.

Đứng trước nguy cơ phá sản đó, năm 2016, Ban Lãnh đạo Lilama3 đã phối hợp với DATC thực hiện phương án xử lý nợ gắn với tái cơ cấu. Trong đó, DATC nắm giữ cả vai trò cổ đông chi phối và vai trò chủ nợ lớn nhất tại đơn vị. DATC đã phối hợp cùng Lilama3 tổ chức đại hội cổ đông và tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhằm xử lý những khó khăn, thua lỗ cho doanh nghiệp. Qua đó, DATC từng bước tháo gỡ khó khăn cho Lilama3, đưa doanh nghiệp từ chỗ mất khả năng thanh toán đến dần phục hồi và từng bước ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, xử lý dần được các khoản nợ xấu thương mại và đặc biệt là thanh toán nợ đọng thuế với tổng số nộp gần 30 tỷ đồng.

Để Lilama3 đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho giai đoạn phát triển mới, đầu năm 2022, DATC đã hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần kèm quyền thu nợ cho nhóm nhà đầu tư mới. Đây được coi là cơ hội mở ra cánh cửa mới giúp Lilama3 tăng thêm nguồn lực tài chính để đầu tư máy móc thiết bị và tham gia đấu thầu dự án/công trình để mở rộng năng lực kinh doanh.

Cụ thể, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Lilama3 đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án xử lý tài chính các quỹ nhằm giúp hoán đổi một phần khoản nợ và bù đắp lỗ lũy kế.

Theo ông Nguyễn Tiến Thành, Tổng giám đốc Lilama3 chia sẻ, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Lilama3 sẽ tăng từ 51,5 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng cùng với việc Ông Doãn Thanh Tuấn cam kết sẽ xóa toàn bộ nợ lãi phát sinh của khoản nợ, không tính lãi phát sinh trong năm 2022 và một phần nợ gốc Lilama3 sẽ thoát khỏi thực trạng âm vốn chủ sở hữu.

Với động thái trên cùng bề dày kinh nghiệm và năng lực trong mảng xây dựng công nghiệp, Lilama3 được kỳ vọng có bước chuyển tích cực với cơ hội tham gia đấu thầu các dự án xây lắp mới có quy mô lớn hơn.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 Công ty CP Lilama 3 đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2022

Sau khi bầu xong Hội Đồng QUản TRị Công ty khóa 2021-2026, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty đã ký

Quyết Định Miễn nhiệm Tổng Giám Đốc CôNG TY CP Lilama 3

Miễn nhiệm Ông: NGUYỄN TIẾN THÀNH kể từ ngày 09/04/2022

Quyết Định Bổ nhiệm Tổng Giám Đốc CôNG TY CP Lilama 3

Bổ nhiệm Ông: ĐINH TIẾN THÀNH

Sinh ngày 06/12/1981 giữ chức danh Tổng Giám Đốc CôNG TY CP LILAMA 3 kể từ ngày 09/04/2022.

Trân Trọng !

Download

Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đóng

Download