banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thị trường cơ khí - xây lắp chịu nhiều tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, LILAMA 3 cần chuẩn bị và triển khai các giải pháp thích hợp để đảm bảo sự ổn định và phát triển của Công ty trong bối cảnh hiện nay.Trong đó, một trong biện pháp quan trọng là cải tiến quy trình quản lý, nâng cao chất lượng công việc để tăng sức cạnh tranh trên thị trường

Ngày 03/04/2009, Tại trụ sở Công ty Cổ phần LILAMA 3, Lô 24+25, KCN Quang Minh. Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra lễ ký Hợp đồng tín dụng số 15/HĐTD–DH giữa Ngân hàng Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Anh và Công ty Cổ phần LILAMA 3.
logo1THÔNG BÁO
THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

LILAMA 3 thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp, vận chuyển và lắp đặt hệ cầu trục
Thuộc dự án: Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu
Nguồn vốn: Vốn tự có và vay thương mại
Hình thức đấu thầu: Đầu thầu rộng rãi trong nước

Sáng 02/02/2009 (mùng 8 Tết) tại nhà máy cơ khí Quang Minh, Công ty CP LILAMA3 đã thực hiện đóng kiện và bốc xếp những lô hàng đầu tiên của năm mới Kỷ Sửu, lô hàng này sẽ được xuất đi thị trường Nhật Bản.Đây là lô hàng kết cấu thiết bị Shift Rail do LILAMA 3 chế tạo theo đơn đặt hàng và hợp đồng kinh tế với Công ty Binan (Nhật Bản).
Ngày 08/01/2009, Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu của LILAMA 3.