banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty

banner

Công ty Cổ phần LILAMA 3 xin công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý I năm 2010 như sau:
Báo cáo tài chính quý I năm 2010

logo3Ngày 24 tháng 03 năm 2010, tại Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Công ty Cổ phần LILAMA 3.3, công ty con thứ hai trong hệ thống công ty con của LILAMA 3.

Thực hiện quyết định số 322/TCT - HĐQT ngày 31/12/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty lắp máy Việt Nam về việc phê duyệt cho Công ty cổ phần LILAMA 3 góp vốn thành lập Công ty cổ phần LILAMA 3.4.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ
chungkhoanLM3: Ông Nguyễn Tiến Thành – Phó tổng giám đốc, đăng ký mua: 20.000 cổ phiếu
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ của Công ty Cổ phần Lilama 3 (MCK: LM3).
Chiều ngày 28/01/2010, tại Văn phòng Quang Minh - Trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3, ông Nguyễn Tiến Thành - Phó Tổng giám đốc Công ty đã tiếp đoàn công tác Công ty SMS SIEMAG thuộc Tập đoàn SMS (Đức). Đoàn công tác đến thăm & làm việc tại LILAMA 3 gồm có các thành viên sau: ông Andreas Stettner - Phó chủ tịch, ông Fred Liebetrau - Giám đốc dự án tại khu vực châu Á, ông Nguyễn Đắc Trung - Trưởng đại diện SMS Việt Nam.