banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Hoạt động của công ty
Sáng ngày 12/10/2016 tại Hội trường tầng 3, Lô 24 + 25, Khu Công Nghiệp Quang Minh – huyện Mê Linh – Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Lilama 3 đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Sáng ngày 06/8/2016, tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây) BCH Công đoàn Công ty cổ phần LILAMA 3 đã long trọng tổ chức lễ tuyên dương các cháu là con cán bộ công nhân viên đạt học sinh giỏi nhiều năm liền và các cháu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2015 – 2016. Đây là hoạt động thường niên của công đoàn công ty.
Công ty Cổ phần LILAMA3 thông báo bán thanh lý tài sản như sau: