banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông

THÔNG BÁO: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - Công ty cổ phần Lilama 3

Thời gian: 08h30' ngày 22/06/2020 (Đón tiếp và đăng ký từ 08h00')

Địa điểm: Khách sạn Hoàng Long, số 72 - 74 Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Chi tiết thông báo Download tại đây