banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông
Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 29/04/2008 tại Văn phòng II - Công ty Cổ phần LILAMA 3, Lô 24-25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 (LILAMA 3 JSC) trân trọng gửi đến các Quý cổ đông những tài liệu
Sáng ngày 29/4/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Lilama 3 đã diễn ra tốt đẹp tại KCN Quang Minh, Vĩnh Phúc.