banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Quan hệ cổ đông
THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2008
Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 29/04/2008 tại Văn phòng II - Công ty Cổ phần LILAMA 3, Lô 24-25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 (LILAMA 3 JSC) trân trọng gửi đến các Quý cổ đông những tài liệu
Sáng ngày 29/4/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Lilama 3 đã diễn ra tốt đẹp tại KCN Quang Minh, Vĩnh Phúc.