banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 góp vốn thành lập Công ty Cổ phần LILAMA 3.3

logo3Ngày 24 tháng 03 năm 2010, tại Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Công ty Cổ phần LILAMA 3.3, công ty con thứ hai trong hệ thống công ty con của LILAMA 3.

Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 được thành lập với Ngành nghề kinh doanh chính của là: Chế tạo thiết bị kết cấu thép, thiết bị cơ khí tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn cho xuất khẩu và các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, với số vốn điều lệ là 9.500.000.000 (Chín tỷ năm trăm triệu đồng) theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0102024610 ngày 12/02/2010.
Các cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 gồm:
  • Công ty Cổ phần LILAMA 3 (góp 51% vốn điều lệ),
  • Công ty Cổ phần Ngọc Việt Linh (góp 10% vốn điều lệ)
  • Các cổ đông thể nhân khác (góp 39% vốn điều lệ)
Hội đồng quản trị Công ty gồm có 03 thành viên:
  • Ông Phan Kim Lân – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
  • Ông Đỗ Huy Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị -Tổng Giám đốc
  • Ông Phạm Ngọc Quang – Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 được thành lập với mục tiêu chủ yếu là chế tạo thiết bị kết cấu thép, thiết bị cơ khí tiêu chuẩn, phi tiêu chuẩn cho các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp trong nước và cho xuất khẩu, đó là những thị trường có nhu cầu rất lớn về công nghiệp cơ khí tiêu chuẩn và các dây truyền công nghệ, đồng thời nhằm phục vụ tốt hơn các khách hàng hiện tại của Công ty trong lĩnh vực này.
Việc thành lập Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 đánh dấu một bước quan trọng trong quá trình phát triển và chuyên môn hóa các xí nghiệp và chi nhánh hạch toán phụ thuộc của LILAMA 3 thành các công ty hạch toán độc lập để xây dựng mô hình hoạt động của Công ty theo mô hình Công ty mẹ - con, nhằm huy động vốn và tạo điều kiện cho các đơn vị trực thuộc chủ động trong kinh doanh, hỗ trợ lẫn nhau và tránh được sự cạnh tranh nội bộ nhằm nâng cao sức cạnh tranh tổng thể trên thị trường.
Lễ ra mắt Công ty Cổ phần LILAMA 3.3 có sự chứng kiến của đại diện các ngân hàng, các bạn hàng truyền thống và cũng là các khách hàng tiềm năng của LILAMA 3.3.