banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 góp vốn thành lập Công ty cổ phần LILAMA 3.4

Thực hiện quyết định số 322/TCT - HĐQT ngày 31/12/2009 của Hội đồng quản trị Tổng Công ty lắp máy Việt Nam về việc phê duyệt cho Công ty cổ phần LILAMA 3 góp vốn thành lập Công ty cổ phần LILAMA 3.4.

Các cổ đông sáng lập Công ty cổ phần LILAMA 3.4 gồm: Công ty cổ phần LILAMA 3 (tỷ lệ vốn góp chi phối = 51% Vốn Điều lệ), Công ty TNHH Sơn Việt (tỷ lệ vốn góp = 10% Vốn Điều lệ) và các cổ đông thể nhân khác đã khẩn trương tiến hành thủ tục góp vốn và đăng ký kinh doanh, được Sở kế hoạch Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 2600658877 ngày 06/01/2010.
Ngày 11/01/2010, Đại hội đồng cổ đông phiên sáng lập Công ty cổ phần LILAMA 3.4 đã tổ chức thành công tốt đẹp với kết quả biểu quyết đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần tham gia dự họp các nội dung sau:

1. Thông qua Nội dung bản Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty gồm các ông bà có tên sau:

  • Ông Phan Kim Lân – Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Ông Nguyễn Ngọc Mai – Thành viên Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc
  • Ông Nguyễn Tăng Phượng – Thành viên Hội đồng quản trị
  • Ông Đỗ Đức Sỹ - Thành viên Ban kiểm soát
  • Bà Đỗ Thúy Hằng - Thành viên Ban kiểm soát
  • Bà Nguyễn Phương Linh - Thành viên Ban kiểm soát

3. Thông qua Kế hoạch nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2010 và giai đoạn 2010 – 2013 của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

TT

Nội dung

Năm 2010

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

1

Doanh thu (tỷ đồng)

54,3

62,4

78,5

97,6

2

Lợi nhuận (tỷ đồng)

1,6

2,4

3,6

5,4

4

Lao động bình quân (người)

105

150

180

225

5

Thu nhập bình quân (tr. đồng/ng)

2,800

3,200

3,700

4,200

6

Tỷ lệ chia cổ tức (%)

12

14

15

18

4. Thông qua mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Với ngành nghề kinh doanh chính là: kinh doanh thương mại, khai thác khoáng sản, bảo hành bảo dưỡng sửa chữa, Công ty cổ phần LILAMA 3.4 ra đời là một bước chuyển biến lớn đánh dấu sự phát triển, ổn định và vững mạnh của thương hiệu LILAMA, LILAMA 3 trên quê hương đất tổ vua hùng, trên thị trường trong nước và quốc tế.

Vào hồi 15h 30 ngày 11/01/2010, buổi lễ “Ra mắt thành lập Công ty cổ phần LILAMA 3.4” đã được tổ chức long trọng với sự tham dự, động viên của lãnh đạo UBND tỉnh Phú Thọ, lãnh đạo UBND Thành phố Việt Trì, lãnh đạo các Sở ban ngành tỉnh Phú Thọ: Cục thuế tỉnh Phú Thọ, Liên đoàn lao động tỉnh Phú Thọ, Đài truyền hình tỉnh Phú Thọ, Ngân hàng công thương Nam Việt Trì… cùng đại diện các bạn hàng truyền thống và cũng là các khách hàng tiềm năng của LILAMA 3.4: Tổng Công ty giấy Việt Nam, Công ty giấy BãI Bằng, Công ty cổ phần xi măng Yên Bái….

Tại buổi lễ ra mắt thành lập Công ty, Ông Phạm Quang Thao - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã trang trọng trao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho ông Nguyễn Ngọc Mai – tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3.4 và phát biểu, động viên lãnh đạo và CBCNV Công ty cổ phần LILAMA 3.4 đoàn kết, tự tin, tích cực trong lao động sản xuất để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Ngọc Mai - Tổng giám đốc đã xúc động phát biểu những tâm sự, suy nghĩ của bản thân và mong muốn nhận được sự động viên trợ giúp của lãnh đạo Đảng ủy, UBND tỉnh Phú Thọ, TP Việt Trì, các sở ban ngành và các bạn hàng tiềm năng để điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần LILAMA 3.4 đI đúng định hướng chiến lược phát triển của Tổng Công ty lắp máy Việt nam, của Công ty cổ phần LILAMA 3, đạt và vượt kế hoạch đã đề ra.

Thay cho lời kết, ông Phan Kim Lân – Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3.4 đã gửi đến các vị lãnh đạo, khách quý lời cảm ơn trân trọng nhất và cam kết bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất của mình sẽ lãnh đạo, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của LILAMA 3.4 đI vào ổn định và ngày càng vững mạnh, xứng đáng là doanh nghiệp đi đầu trong thời kỳ đổi mới.