banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông tin doanh nghiệp LILAMA 3

Ngày 1 tháng 12 năm 2009 cổ phiếu công ty cổ phần Lilama 3 chính thức lên sàn tại sở giao dịch Hà Nội. Để có thể biết thêm thông tin, tình hình tài chính chi tiết về công ty xin mời qúy cổ đông có thể tải những file kèm theo ở dưới như sau: