banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama3

THÔNG BÁO
(V/v Lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3
tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 3
Công ty Cổ phần Lilama 3 trân trọng công bố việc chính thức niêm yết và giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:
1. Tên tổ chức niêm yết: Công ty cổ phần Lilama 3 (LM3)
 • Tên giao dịch tiếng Anh : Lilama 3 Joint Stock Company
 • Địa chỉ trụ sở chính : Lô 24, 25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
 • Số điện thoại : 043.8182554
 • Fax : 043.8182550
 • Email : Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
2. Vốn điều lệ: 51.500.000.000 đồng
3. Cổ phiếu niêm yết
 • Mã chứng khoán : LM 3
 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Lilama 3
 • Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 • Mệnh giá : 10.000 đồng
 • Số lượng đăng ký cổ phần niêm yết (theo mệnh giá): 5.150.000 cổ phiếu (Năm triệu một trăm năm mươi nghìn cổ phiếu)
 • Bản cáo bạch được cung cấp tại các địa chỉ và website sau:
Tại Hà Nội:
Công ty cổ phần Lilama 3
Lô 24, 25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Website: www.lilama3.vn
Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Tầng 2 - số 71 Nguyễn Chí Thanh - Đống Đa - Hà Nội
Website: www.fpts.com.vn
Tại Hồ Chí Minh:
Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán FPT
31 Nguyễn Công Trứ phường Nguyễn Thái Bình quận 1 thành phố Hồ chí Minh

- Ngày bắt đầu giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội : 01/12/2009
- Ngày bắt đầu thực hiện lưu ký chứng khoán từ ngày 23/11/2009

Mê Linh, ngày 23 tháng 11 năm 2009
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch hội đồng quản trị
( Đã ký)
PHAN KIM LÂN