banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 được chấp thuận nguyên tắc của HNX về việc cho phép niêm yết cổ phiếu

hnxSau gần 1 tháng nộp bổ sung hồ sơ xin đăng ký niêm yết cổ phiếu lên sàn Giao dịch CK Hà Nội, dưới sự chỉ đạo sát xao của Ban Lãnh đạo Công ty kết hợp với kế hoạch làm việc khẩn trương và hiệu quả của đơn vị tư vấn niêm yết - Công ty CPCK FPT (FPTS).

Hôm nay ngày 11 tháng 11 năm 2009 tại công văn số: 667/TB-SGDHN Tổng giám đốc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận nguyên tắc cho Công ty Cổ phần LILAMA 3 niêm yết 5.150.000 cổ phiếu phổ thông với mệnh giá 10.000 đồng/1cổ phiếu. Sau khi có chấp thuận về nguyên tắc Công ty sẽ hoàn tất thủ tục lưu ký chứng khoán cho các cổ động và dự kiến đến cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12 năm 2009, Cổ phiếu của công ty sẽ chính thức chào sàn tại HNX.

(Phòng tài chính kế toán )