banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo mở tài khoản giao dịch

THÔNG BÁO
(Vv: Về việc mở tài khoản giao dịch phục vụ công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội)

Kính gửi: Các quý cổ đông Công ty Cổ phần LILAMA 3
Hiện nay Công ty Cổ phần LILAMA 3 đang hoàn tất các thủ tục lưu ký cổ phiếu của công ty phục vụ công tác niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội, để việc lưu ký chứng khoán được thực hiện theo đúng kế hoạch và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo tới các Quý cổ đông khẩn trương thực hiện việc mở tài khoản giao dịch cổ phiếu như sau:
  1. Trường hợp Quý cổ đông đã có tài khoản giao dịch chứng khoán tại bất kỳ Công ty chứng khoán nào, thì không phải mở lại tài khoản mới, khi Công ty có thông báo về việc lưu ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký thì các Quý cổ đông có thể đến các Công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản để lưu ký
  2. Trường hợp Quý cổ đông chưa có tài khoản (hoặc có nhu cầu mở tài khoản để giao dịch cổ phiếu của công ty) thì liên hệ với Phòng tài chính - Kế toán công ty để được hướng dẫn làm các thủ tục mở tài khoản giao dịch cổ phiếu tại Công ty CP chứng khoán FPT phục vụ công tác lưu ký chứng khoán, thời gian thực hiện các thủ tục mở tài khoản giao dịch chứng khoán hoàn thành trước 16h00 ngày 10 tháng 11 năm 2009. Sau thời gian trên Công ty sẽ không nhận hồ sơ mở tài khoản giúp các cổ đông mà cổ đông phải tự liên hệ với Trung tâm lưu ký để mở tài khoản giao dịch
  3. Trường hợp Quý Cổ đông ở xa trụ sở Công ty, Quý Cổ đông có thể trực tiếp đến các công ty chứng khoán gần nhất để mở tài khoản giao dịch cổ phiếu, sau khi Công ty Có thông báo về việc lưu ký chứng khoán thì Quý Cổ đông đem giấy chứng nhận cổ đông đến công ty chứng khoán nơi mình mở tài khoản thể thực hiện lưu ký
Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng thông báo cho Quý Cổ đông được biết và thực hiện:
Mọi chi tiết xin liên hệ:
Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần LILAMA 3
ĐC: Lô 24+25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội
Điện thoại: 043.8182554 (211) Fax: 043.8182550
Gặp Mss Thuý 0987353209
Trân trọng thông báo!
Nơi nhận:
- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, VP, TCKT, TC
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Chủ tịch hội đồng quản trị
( Đã ký)
PHAN KIM LÂN