banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 niêm yết thông tin trên EzSearch

ezsearchEzSearch là cổng thông tin tài chính, chứng khoán trực tuyến chuyên nghiệp và uy tín hàng đầu tại Việt Nam thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT. EzSearch cung cấp đầy đủ, toàn diện và cập nhật thông tin về các doanh nghiệp niêm yết và chưa niêm yết, thông tin về thị trường, ngành cũng như tình hình kinh tế vĩ mô nói chung... giúp Nhà dầu tư có cơ sở phân tích để đưa ra các quyết định đầu tư một cách kịp thời, chính xác.


Từ tháng 09/2009 LILAMA 3 tiến hành niêm yết thông tin trênEzsearch nhằm thông qua EzSearch, Công ty có thể thực hiện hoạt độngQuan hệ nhà đầu tư và thực hiện công bố toàn bộ các thông tin tàichính và phi tài chính mà LILAMA 3 mong muốn truyền tải tới Nhà đầu tư.

Dữ liệu của LILAMA 3 được lưu trữ trên link:LILAMA 3 in EzSearch's Data