banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO
(V/v Tạm dừng chuyển nhượng cổ phần để chốt danh sách cổ đông thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán)

Kính gửi: Quý cổ đông Công Ty Cổ Phần LILAMA3
Để hoàn tất các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Lilama 3 xin thông báo đến các cổ đông nội dung như sau:
1. Thời gian chốt danh sách cổ đông cuối cùng để đổi sổ và đăng ký lưu ký: 16h30 ngày 23/10/2009
2. Thời gian tạm ngừng chuyển nhượng: Từ sau 16h30’ ngày 23/10/2009 đến ngày cổ phần của Công ty cổ phần Lilama 3 được giao dịch chính thức tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Các Cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần mang theo CMND/Sổ đăng ký kinh doanh (đối với pháp nhân) và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần đến làm thủ tục chuyển nhượng tại Công ty cổ phần Lilama 3 trước 16h30 ngày 23/10/2009.
4. Đối với Cổ đông đã được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (GCNSHCP), đề nghị kiểm tra lại các thông tin ghi trên GCNSHCP, nếu có sai sót, hoặc thay đổi về các thông tin như: CMND, Địa chỉ, …. thì cổ đông liên hệ với phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Lilama 3 để chỉnh sửa lại GCNSHCP trước ngày 23/10/2009
Kính mời Quý cổ đông tải mẫu đề nghị chỉnh sửa dưới đây:

5. Mọi giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công ty cổ phần Lilama3 phát sinh trong thời gian tạm ngừng giao dịch nêu trên đều không có giá trị về mặt pháp lý.
Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ với địa chỉ sau để được giải đáp
- Công ty cổ phần Lilama 3
Địa chỉ: Lô 24 + 25 Khu Công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội
Điện thoại: 043. 8182554 Fax: 043. 8182550
Trân trọng thông báo!

Mê Linh, ngày 13 tháng 10 năm 2009
Công ty cổ phần Lilama 3
Chủ tịch HĐQT
( Đã Ký)

Phan Kim Lân