banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3: Mời thầu cung cấp, chuyển giao công nghệ dây chuyền làm sạch và sơn

Tên gói thầu: Cung cấp và chuyển giao công nghệ dây chuyền làm sạch và sơn tổng đoạn

Thuộc dự án: Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu

Nguồn vốn: Vốn tự có và vay thương mại.

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần LILAMA 3.


Hình thức mời thầu: Rộng rãi trong nước.

Thời gian bán Hồ sơ mời thầu (HSMT): Từ 09h30 ngày 29/12/2008 đến 14h30 ngày 14/01/2009 (trong giờ hành chính)
Địa điểm bán HSMT: Ban QLDA Nhà máy chế tạo cơ khí và đóng tàu, Công ty Cổ phần LILAMA 3, số 927 Đại lộ Hùng Vương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: (0210) 3910 510 - Fax: (0210) 3910 518.