banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3: Kế hoạch tổ chức chương trình chào năm mới 2009

logo1KẾ HOẠCH
Tổ chức chương trình chào năm mới 2009 ngày 31/12/2008

I - Đối tượng tham dự:

  • Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

II - Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức:

1- Nội dung:
  • Chủ đề: Gặp gỡ, giao lưu với các thế hệ cán bộ công nhân viên Công ty.
  • Tổng kết trao thưởng năm 2007, tổng kết năm 2008 và nêu phương hướng năm 2009.
2- Hình thức:
  • Giao lưu văn hoá, văn nghệ.
3- Thời gian tổ chức:
  • Từ 20h30 đến 24h30 ngày 31/12/2008

III - Địa điểm tổ chức:

  • Rạp chiếu bóng Long Châu Sa –Thọ Sơn – Việt Trì - Phú Thọ.
Chi tiết: Xem file Ke hoach to chuc chuong trinh chao nam moi 2009.pdf