banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3 TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Vào hồi 08h30 phút ngày 27/04/2015 Tại hội trường tầng 3. Công ty cổ phần LILAMA 3 đã đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. 

Tham dự Đại hội có các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT, ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát) cùng 19 cổ đông đại diện cho 3.621.382 cổ phần, chiếm 70,32% cổ phần có quyền biểu quyết.

dsc00787

Năm 2014 tiếp tục là một năm đầy khó khăn và thách thức với LILAMA 3. Mặc dù Hội đồng quản trị và ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên đã đoàn kết, cố gắng tuy nhiên kết quả không đạt được theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua.

Năm 2015 với nhiều cơ hội được mở ra cùng với sự đoàn kết, cố gắng của HĐQT, ban điều hành và cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ từng bước vượt qua khó khăn và phấn đấu thoát khỏi tình trạng thua lỗ.

Đại hội nhất trí cao và thông qua Kế hoạch mục tiêu năm 2015 của LILAMA 3, trong đó, những điểm chính gồm: Đạt giá trị doanh thu đạt 339,637 tỷ động bằng 185% so với 2014 , lợi nhuận trước thuế đạt 17,339,2 tỷ đồng, nộp ngân sách 28,096 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người 6,2 triệu đồng/tháng. Để đạt được những con số này, Công ty sẽ phải thực hiện đồng bộ những giải pháp: Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao tay nghề người lao động, nâng cao năng lực thiết bị thi công; Sử dụng hiệu quả vốn và các nguồn lực hiện có; Quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong Công ty; Tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính theo đề án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 (lắp đặt, chế tạo thiết bị, sửa chữa, bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện, lọc hóa dầu, hóa chất).

dsc00794

Tại Đại hội, HĐQT đã lắng nghe những ý kiến đóng góp, thảo luận của các Cổ đông. Đặc biệt là các cổ đông phụ trách công tác thi công của Công ty. Các cổ đông đánh giá cao nỗ lực của ban điều hành, tuy nhiên để đặt được như kế hoạch đề ra Công ty cần quan tâm đển việc bổ sung đầy đủ trang thiết bị phục vụ thi công; ưu tiên việc cung cấp vật tư thiết bị đầy đủ, đồng bộ; liên tục đào tạo và nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân; đẩy mạnh công tác khoán đến tay người lao động và phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể, hỗ trợ động viên kịp thời đến người lao động.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình của HĐQT, Ban TGĐ, Ban KS; bầu Ông Hoàng Văn Minh bổ sung vào ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016; Điều lệ tổ chức và sửa đổi của Công ty theo luật doanh nghiệp năm 2014, các báo cáo đều thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%, thể hiện ý chí quyết tâm cũng như sự ủng hộ, đồng thuận của các cổ đông với công ty. 

Dưới đây là một số hình ảnh khác trong Đại hội:

dsc00782

dsc00783

dsc00790

dsc00788