banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Cán bộ công nhân viên Công ty cổ phần LILAMA 3 " Hướng về biển đảo thân yêu "

Hòa trong không khí cùng cả nước hướng về Biển Đảo thân yêu. Chung tay góp sức cùng lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam và các ngư dân trên Biển Đông bảo vệ vùng biển thuộc lãnh hải, chủ quyền đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội. Tập thể đảng ủy, lãnh đạo, công đoàn và CBCNV công ty cổ phần LILAMA 3 tổ chức chương trình  “Hướng về biển đảo thân yêu” để góp phần cùng các anh vững tâm bảo vệ vùng biển thiên liêng của dân tộc Việt Nam.

Vào 8h30 phút sáng ngày 07 tháng 07 năm 2014. Công ty cổ phần LILAMA 3 tổ chức chương trình “Hướng về biển đảo thân yêu”. Tham gia chương trình gồm có: Ban lãnh đạo công ty và tất cả các cán bộ công nhân viên khối văn phòng trong công ty.

Tại chương trình, toàn thể ban lãnh đạo cùng tất cả các cán bộ công nhân viên đã được nghe giới thiệu về lực lượng Kiểm Ngư Việt Nam. Một lực lượng mới được thành lập ngày 25/01/2013 theo quyết định số 102/2012/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 29/11/2012.

Chương trình cũng đã được nghe ông Đỗ Kim Bàng thông báo nội dung công văn số 390/CĐXD-TG ngày 06/06/2014 của công đoàn xây dựng Việt Nam về việc “Ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân trên Biển Đông”. Về phía công ty cổ phần LILAMA 3, ban lãnh đạo công ty cũng đã ra công văn số 375/CV-TGĐ ngày 18/06/2014 gửi tất cả các phòng ban và các đơn vị sản xuất thi công trong toàn công ty để thực hiện nội dung công văn của Công đoàn xây dựng Việt Nam.

Phần cuối của chương trình, ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV công ty cổ phần LILAMA 3 đã chung tay góp sức ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân trên biển đông. Góp sức vào công cuộc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của dân tộc Việt Nam chúng ta.

Một số hình ảnh của chương trình.

slide1

CBCNV công ty cổ phần Lilama 3. "Hướng về biển đảo thân yêu"

dsc09128

dsc09143

dsc09144

dsc09148

Chung tay góp sức ủng hộ Lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân trên Biển Đông