banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3: Thông báo trả cổ tức năm 2007

THÔNG BÁO
V/v Trả cổ tức năm 2007
Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 3
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được tổ chức ngày 29 tháng 04
năm 2008. Công ty Cổ phần LILAMA 3 trân trọng thông báo với các cổ đông của công ty về tình hình
thanh toán cổ tức năm 2007 như sau:
  • Tỷ lệ cổ tức được chia: 11,2%/1năm (Mười một phẩy hai phần trăm).
  • Địa điểm và thời gian thanh toán cổ tức:
  1. Tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty, địa chỉ: Lô 24+25, KCN Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc vào các ngày: thứ 3, thứ 4, thứ 5 và thứ 7 hàng tuần.
  2. Tại văn phòng Công ty, địa chỉ: 927 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ vào các ngày: thứ 2 và thứ 6 hàng tuần.
- Điều kiện thanh toán cổ tức:
Các cổ đông đến nhận tiền cổ tức phải có đầy đủ các giấy tờ xác minh sau:
  • Giấy chứng nhận số lượng cổ phiếu nắm giữ.
  • Chứng minh thư nhân dân, hoặc các giấy tờ tùy thân khác theo quy định.
Nhận được thông báo này, kính mời các cổ đông tới phòng Tài chính - Kế toán công ty để nhận cổ tức.
Trân trọng cảm ơn!
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng giám đốc
(đã ký)
Phan Kim Lân