banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo bán tài sản

Công ty Cổ phần Lilama 3 tổ chức bán tài sản với các chi tiết như sau:

1. Chi tiết tài sản được đem bán:

Chủng loại vật tư: Thép tấm có độ dầy từ: 10mm đến 70mm, nhiều khổ.

Mác thép: LR grade LRAH 36 và LR grade LRDH 36

Tổng trọng lượng: 1.580.836 Kg.

Xuất xứ: Nippon Steel - Nhật Bản.

Năm sản xuất: 2012.

Nơi lưu hàng: Cảng Hải Phòng.

2. Đối tượng được mua và không được mua:

- Chào bán rộng rãi cho mọi đối tượng.

- Thông báo này được gửi rộng rãi tới tất cả CB – CNV của Công ty cổ phần LILAMA 3 để mua và giới thiệu người mua

3.Hình thức bán:

- Chào giá cạnh tranh bằng hình thức bỏ giá bằng phiếu kín một lần duy nhất, người trả giá cao nhất là người trúng chào giá và được mua.

- Nếu người trả giá cao nhất sau 03 ngày kể từ khi nhận được thông báo trúng chào giá mà không tới trụ sở Công ty cổ phần LILAMA 3 và thực hiện ký hợp đồng thì quyền mua tài sản sẽ thuộc về người trả giá cao sau liền kề.

- Công ty cổ phần LILAMA 3 sẽ hỗ trợ tính pháp lý để người trúng chào giá sang tên tài sản được mua.

4.Thời gian đăng ký và nhận thư chào giá.

Thời gian đăng ký: Từ 10h ngày 20 tháng 10 năm 2013.

Thời gian nhận thư chào giá: Trước 10h ngày 30 tháng 10 năm 2013.

Thư tham gia chào giá được gửi phong bì dán kín và gửi trực tiếp tới địa chỉ:

Phòng Vật tư – Thiết bị - Công ty cổ phần LILAMA 3.

Địa chỉ: Lô 24-25 KCN Quang Minh – Mê Linh – Hà Nội.

Trên phong bì ghi rõ : thư chào giá Lô hàng thép nhập khẩu

Điện thoại: 043 818 2554

-Nội dung thư chào giá bắt buộc phải ghi đủ các nội dung sau:

+) Thư thanh gia chào giá cạnh tranh mua Lô hàng thép nhập khẩu:

+) Tên tôi ( tên doanh nghiệp): ……………………………………………………

+) Chứng minh thư nhân dân số:………. công an: …….…… cấp ngày:……….

+) Giấy phép thành lập số: …………….. do: ………..cấp ngày: ………… ( nếu người tham gia chào giá là doanh nghiệp, tổ chức).

+) Địa chỉ: …………………………………………………………………………….

+) Số điện thoại liên hệ: ………....... Email: ……………Fax: ………………….

Tôi (chúng tôi) đã đọc và xem xét một cách đầy đủ đúng đắn tất cả các thông tin liên quan tới việc bán Lô hàng thép nhập khẩu và hoàn toàn đồng ý với các quy định trong thông báo bán tài sản của Công ty cổ phần LILAMA 3

Tôi xin trả giá mua Lô hàng thép nhập khẩu với số tiền: ………………….. đông ( bằng chữ: ………………………… đồng).

Giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin trong thư chào giá này.

+) Người tham gia chào giá ký tên ( đóng dấu nếu là tổ chức).

5.Thời gian công bố người trúng:

- Hội đồng bán tài sản của công ty cổ phần LILAMA 3 sẽ mở thư chào giá công khai và thông báo người trúng chào giá

- Người trúng hoặc không trúng chào giá chúng tôI sẽ gửi thư thông báo về địa chỉ được cung cấp trên thư tham gia chào giá.