banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 ký kết hợp đồng sửa chữa lò hơi động lực tại Nhà máy Giấy Bãi Bằng

Ngày 03/09/2013, Công ty cổ phần LILAMA 3 và Tổng công ty Giấy Việt Nam (VINAPACO) đã ký kết hợp đồng sửa chữa lò hơi động lực.

LDL.130922-1

Hình ảnh nhà máy điện - VINAPACO

Theo nội dung các hợp đồng này, LILAMA 3 thực hiện các công việc:

-          Thay thế ống áp lực của lò hơi động lực;

-          Sửa chữa hệ thống ống và các mối lốc của bao hơi, bao nước của lò hơi động lực.

Thời gian thi công: 30 ngày, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/09/2013 đến ngày 07/10/2013.

Việc sửa chữa lò hơi động lực này đã được Công ty cổ phần LILAMA 3 thực hiện ở nhiều năm trước đó và theo đúng yêu cầu bảo dưỡng định kỳ của Tổng công ty Giấy Việt Nam, nhằm đảm bảo ổn định các hoạt động sản xuất của Nhà máy Giấy Bãi Bằng.