banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 ký kết 02 hợp đồng lắp đặt thiết bị tại Nhà máy Giấy Bãi Bằng

Ngày 19.7.2013, Công ty cổ phần Lilama 3 và Tổng công ty Giấy Việt Nam (Vinapaco) đã ký kết 02 hợp đồng lắp đặt thiết bị tại Nhà máy Giấy Bãi Bằng.

giay_1

Theo nội dung các hợp đồng này, Lilama 3 thực hiện thi công các hạng mục:

-   Lắp đặt thiết bị hệ thống chuẩn bị bột cho 2 máy xeo và hệ thống tiếp cận máy xeo 1;

-   Lắp đặt thiết bị hệ thống hơi nước ngưng và thông gió thu hồi nhiệt máy xeo 1;

Thời gian thi công: tháng 9/2013; tiến độ thực hiện: 30 ngày.

Việc thực hiện dự án này khẳng định thương hiệu LILAMA 3 trong lĩnh vực lắp đặt thiết bị công nghệ sản xuất giấy trên khắp cả nước và góp phần nâng cao năng lực sản xuất giấy của Tổng công ty Giấy Việt Nam.

Nội dung công việc chủ yếu:

-  Tháo dỡ phần thân các máy nghiền côn, các máy bơm, sàng áp lực; tháo dỡ đường ống, đường điện và các chi tiết cơ khí khác;

-  Tháo dỡ phần thân các máy bơm nước ngưng, bể nước ngưng;

- Tổ hợp các hệ thống đường ống cho máy nghiền, hệ thống đường ống cho sàng, kéo rải dây cáp điện, cáp điều khiển;

-  Tổ hợp các cụm thiết bị chính, Tổ hợp các hệ thống đường ống hơi, kéo rải dây cáp điện, cáp điều khiển;

-  Lắp đặt, đưa vào vị trí các thiết bị chính của dự án như máy nghiền, sàng áp lực, bơm quạt, bơm bột, lọc cát;

-  Lắp đặt đường hơi 1,3Mpa tuyến ngoài nhà xeo;

-  Lắp đặt, đưa vào vị trí các thiết bị chính của dự án như máy nén nhiệt, quạt thải gió nóng, hệ thống xiphong, thanh phá nước ngưng và các thiết bị khác;

-  Hoàn thiện kết nối đường ống, đấu nối đường điện động lực, điều khiển, căn chỉnh thiết bị sau lắp đặt, kết nối hệ thống điều khiển điện, khí và các công tác khác;

-  Thí nghiệm thiết bị điện, thử áp lực cho hệ thống đường ống, vệ sinh công nghiệp, kết hợp chạy không tải đơn động, liên động cho các thiết bị.