banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Gương mặt tiêu biểu năm 2012

1Năm 2012 với đầy thách thức đã trôi qua trong sự cố gắng nỗ lực không biết mệt mỏi, và sự đoàn kết một lòng của Ban lãnh đạo công ty và toàn thể CBCNV Lilama 3. Trong bức tranh tổng thể của công ty năm vừa qua, có những cá nhân tiêu biểu cho ý chí vươn lên bất chấp mọi sự khó khăn, để hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Họ là những điểm sáng nhất trong bức tranh đó bởi đã luôn là chỗ dựa vững chắc cho ban lãnh đạo công ty, và nêu tấm gương sáng về ý chí bản lĩnh người thợ lắp máy. Chính họ đã mang thương hiệu Lilama 3 với tinh thần ' Kết liên sức mạnh' tới đồng nghiệp và đối tác.

2
3
4
5
doccccccc
Mr.Sinh_3.2