banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Thông báo mời họp cổ đông bất thường

Thông báo mời họp cổ đông bất thường

Thời gian: 08h30 ngày 28/9/2012

Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Trụ sở Công ty, Lô 24+25 KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội

Nội dung: Báo cáo và lấy ý kiến biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ Công ty từ 51,5 tỷ đồng lên 68 tỷ đồng.

Mẫu giấy ủy quyềnthong_bao_0001

Xin vui lòng bấm vào đây để tải về mẫu giấy ủy quyền