banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008

Để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 sẽ diễn ra vào ngày 29/04/2008 tại Văn phòng II - Công ty Cổ phần LILAMA 3, Lô 24-25 Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Vĩnh Phúc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần LILAMA 3 (LILAMA 3 JSC) trân trọng gửi đến các Quý cổ đông những tài liệu
Đại hội dưới đây:
 1. Chương trình làm việc.
 2. Danh mục tài liệu Đại hội cổ đông.
 3. Quy chế làm việc.
 4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007; kế hoạch năm 2008.
 5. Báo cáo Tài chính năm 2007.
 6. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận và thanh toán cổ tức năm 2007.
 7. Tờ trình về việc niêm yết cổ phiếu LILAMA 3.
 8. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của LILAMA 3.
 9. Báo cáo thay đổi đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp và dự kiến nhân sự bổ sung.
 10. Thông tin trích ngang thành viên HĐQT LILAMA 3 năm 2007.
 11. Báo cáo của Ban kiểm soát LILAMA 3 trong năm 2007.
Quý vị cổ đông có thể tham khảo các tài liệu nêu trên bằng cách click chuột trực tiếp vào từng đường link (tên tài liệu) để tải về máy tính.

Ghi chú:
Trong trường hợp các cổ đông không tải được các tài liệu trên website hãy liên hệ với Mrs.Phương theo số điện thoại: 0979.771.008 (hoặc Mr.Hà Thanh Phú theo số điện thoại: 0904-13.82.13) để sớm được hỗ trợ. Trân trọng cảm ơn!
Ban biên tập website LILAMA3.VN