banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2008

Sáng ngày 29/4/2008, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty CP Lilama 3 đã diễn ra tốt đẹp tại KCN Quang Minh, Vĩnh Phúc.


Các cổ đông đã được báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2007, theo đó trong năm 2007 đã có tổng số 48 dự án đã được công ty thi công mà một số dự án điển hình là Nhiệt điện Ô Môn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, Nhà máy xi măng Yên Bình, Xi măng Yên Bái, Nhiệt điện Ấn độ, Giấy Bãi Bằng, đặc biệt, công ty đã xuất khẩu 1.107,3 tấn thiết bị sang Nhật bản và Ấn độ đánh dấu bước tiến hội nhập quốc tế của Công ty. Tuy năm 2007 có nhiều biến động, đặc biệt là về giá cả vật liệu xây dựng, nhưng công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu đặt ra. Cụ thể, tổng doanh thu tăng 28%, lợi nhuận trước thuế tăng 66%, thu nhập bình quân đầu người tăng 19% so với kế hoạch đặt ra.Trong năm 2007 với doanh thu hơn 192 tỷ, tổng lợi nhuận đến 31/12/2007 là 7,47 tỷ, được bổ sung tăng quỹ đầu tư phát triển của số tiền thuế thu nhập được miễn giảm cho doanh nghiệp sau khi chuyển sang công ty cổ phần là 2,32 tỷ, sau khi sau khi trích lập các quỹ theo quy định, cổ tức chia cho các cổ đông năm 2007 là 11,2% và được trả bằng tiền mặt.

Trong ngày, các cổ đông đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008, trong đó:
 • Kế hoạch sản xuất kinh doanh với doanh thu đạt 130%, lợi nhuận trước thuế đạt 154% & mức cổ tức đạt 107% so với năm 2007.
 • Công tác đầu tư từ 2008 tới 2010 theo đúng tinh thần khẩu hiệu của công ty là “kết liên sức mạnh”, đáng chú ý là
  • Hoàn thiện công tác đầu tư Nhà máy chế tạo cơ khí Quang Minh, đảm bảo 80% khối lượng chế tạo vào năm 2008 và đầu năm 2009;
  • Thành lập Công ty TNHH 2 thành viên với tên gọi là Công ty TNHH công nghiệp và dịch vụ LILAMA – CAVICO;
  • Thực hiện dự án đầu tư nhà máy thuỷ điện Hát Lìu tại Yên Bái với công suất 7,5 MW, dự kiến tổng mức đầu tư của dự án dự kiến là 150 tỷ đồng
  • Tiến hành xây dựng trụ sở Công ty tại Hà Nội;
  • Liên doanh mở rộng thị trường cung cấp hàng hoá - siêu thị tại Việt Trì, chuẩn bị thủ tục hồ sơ kinh doanh khách sạn;
  • Tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực cho việc thực hiện các dự án EPC của Công ty:
 • Để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho các cổ đông và lợi ích của Công ty, Hội đồng quản trị dự kiến đưa cổ phiếu của Công ty cổ phần Lilama 3 niêm yết lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2008 hoặc đầu năm 2009.
 • Các tài liệu của đại hội cổ đông có thể được xem trực tiếp tại địa chỉ website: http://www.lilama3.vn

Cổ đông biểu quyết nhất trí với những nội dung Đại hội.

Để có thêm thông tin báo chí chi tiết, xin vui lòng liên lạc:
 • Nguyễn Tiến Thành: 0913247919; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
 • Hồ Minh Trâm : 0986461626; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.