banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 BỔ NHIỆM TỔNG GIÁM ĐỐC MỚI

Sáng nay, ngày 29 tháng 8 năm 2011, hội đồng quản trị Công ty cổ phần LILAMA 3 vừa có nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thành làm Tổng giám đốc, thay thế cho ông Phan Kim Lân. Như vậy kể từ ngày 1/9/2011 ông Phan Kim Lân giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị, thôi không kiêm nghiệm chức Tổng giám đốc Công ty.

bonhiem1
Ông Phan Kim Lân – Chủ tịch HĐQT trao quyết định cho ông Nguyễn Tiến Thành

Sự thay đổi này nằm trong trong chiến lược trẻ hóa đội ngũ lãnh đạo, tập trung hoạch định chiến lược vĩ mô, phát triển lớn mạnh và chuyên nghiệp của LILAMA 3 trong giai đoạn tiếp theo. Hội đồng quản trị Công ty cũng nhận thấy rằng, trong giai đoạn kế tiếp, LILAMA 3 cần một lãnh đạo trẻ và năng động và ông Nguyễn Tiến Thành được đánh giá là người phù hợp nhất với vị trí này. Với sự đột phá và nâng cao uy tín trên thị trường Quốc tế và củng cố và nâng cao vị thế thị trường trong nước.

bonhiem2
Tân Tổng giám đốc Nguyễn Tiến Thành phát biểu sau khi nhận quyết định

Ông Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1974, tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Hiện nay, ông đã hoàn thành khóa học MBA quốc tế, trên cương vị lãnh đạo Công ty, ông đã có 8 năm làm việc ở vị trí Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần LILAMA 3 và hơn 1 năm làm Tổng giám đốc Công ty liên doanh với Nhật Bản (LILAMA 3 – Dai Nippon Toryo).