banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 công bố tài liệu sau Đại hội cổ đông thường niên 2011

banner

Ngày 14/04/2011, Công ty Cổ phần LILAMA 3 (Lô 24-25 Khu côngnghiệp Quang Minh, Mê Linh, TP Hà Nội), Công ty cổ phần LILAMA 3 (Mã chứng khoán: LM3) đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 (Phiên họp thường niên Đại hội đồng cổ đông năm 2011). Công ty Cổ phần LILAMA3 xin trân trọng công bố các tài liệu sau Đại hội theo quy định.

1) Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2011

2) Quyết định về trả cổ tức và thù lao cán bộ

3) tb_chot_ds_tra_co_tuc