banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Đổi mới cách quản lý & nâng cao chất lượng sản phẩm

isoNgày 9 tháng 11 năm 2010, trung tâm chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn – Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng, đã cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2008 cho Công ty cổ phần LILAMA 3.

Hệ thống quản lý chất lượng ISO của Công ty cổ phần LILAMA 3 bắt đầu được xây dựng và áp dụng từ năm 2003, sau một thời gian vận hành các quy trình vào điều hành, kiểm soát thiết kế, chế tạo, xây lắp, ban lãnh đạo Công ty và ban ISO đã nhận thấy cần nâng cao,

kiểm soát chặt chẽ hơn nữa các quy trình để đưa ra được sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng bằng cách áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 phiên bản 2008 (trước đây là: ISO 9001:2000).

giay-chung-nhan-iso

Đây là bước chuyển lớn giúp cho LILAMA 3 luôn nâng cao chất lượng sản phẩm, mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng và cũng khẳng định Công ty đang thực hiện tốt các mục tiêu: cung cấp cho khách hàng các sản phẩm chất lượng và dịch vụ hoàn hảo thông qua việc đổi mới cách quản lí và nâng cao chất lượng sản phẩm.

Việc duy trì, vận hành tốt hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 như một lời cam kết với khách hàng, Công ty kiểm soát tốt mọi quá trình từ nguyên liệu đầu vào đến sản phẩm đầu ra. Đảm bảo chất lượng của các sản phẩm, công trình ổn định, bền vững, giữ vững niềm tin với khách hàng.