banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

LILAMA 3 hướng về miền trung

imagesThực hiện lời kêu gọi ủng hộ đồng bào lũ lụt Miền Trung của UBMT Tổ Quốc Việt Nam, Công đoàn Công ty cổ phần LILAMA 3 kêu gọi mỗi cán bộ công nhân viên ủng hộ một ngày lương và chuyển số tiền vào ủng hộ đồng bào Miền Trung.

Bên cạnh lời kêu gọi của Công đoàn, ngày 26 tháng 10 đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty đã phát động chương trình  “LILAMA 3 hướng về Miền Trung” và tổ chức chuyến đi thực tế đến vùng bị lũ để ủng hộ nhân dân vượt qua khó khăn này.

Trong những tuần vừa qua, lũ lụt gây ra thiệt hại về người và của với các tỉnh Miền Trung. Nhân dân cả nước đã có rất nhiều các biện pháp quyên góp ủng hộ để giảm thiểu những khó khăn cho đồng bào vùng lũ như: tiền, thuốc men, hàng hóa để hỗ trợ một phần trong sinh hoạt của nhân dân vùng lũ.
Để thể hiện tinh thần tương chợ giúp đỡ, lá lành đùm lá rách, thương người như thể thương thân. Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chinh Minh của Công ty kêu goi đoàn viên thanh niên, cán bộ công nhân viên trong Công ty đóng góp, giúp đỡ nhân dân vùng lũ lụt miền Trung: tiền, hàng hóa, hiện vật (quần áo, sách vở, bút, dụng cụ sinh hoạt trong gia đình...).
Thời gian ủng hộ: từ 26/10 đến 14h ngày 29/10/2010.
Nơi nhận ủng hộ bằng hàng hóa, hiện vật, tiền:
- Văn Phòng Quang Minh: liên hệ Nguyễn Thanh Minh, Bùi Văn Thành, Nguyễn Thị Muôn.
Địa chỉ: Lô 24+25 KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội * (04) 3818 2554
- Văn Phòng tại Việt Trì: liên hệ Lê Tiến Thành, Đỗ Văn Thái Văn, Hoàng trọng Kim
Địa chỉ: 927 Hùng Vương, TP. Việt Trì, Phú Thọ * ĐT: (0210) 3910510.