banner_content
thuvienanh
vanbantailieu

Liên kết

Trung tâm tư vấn thiết kế LILAMA 3

Trung tâm tư vấn thiết kế, là một bộ phận của Công ty LILAMA 3. Trung tâm bao gồm tổ: Tổ tư vấn thiết kế, tổ tư vấn giám sát và tổ nghiên cứu khoa học. Tổng số cán bộ là 30 kỹ sư các ngành nghề chế tạo máy kết cấu xây dựng, điện ... để phục vụ cho tất cả các phần việc tư vấn của Công ty CP LILAMA 3. Các ngành nghề chủ yếu của Trung tâm tư vấn:

  • Khảo sát, thiết kế các công trình công nghiệp và dân dụng.
  • Tư vấn thiết kế các dây chuyền sản xuất vật liệu xây dựng, giấy, bột đá, chế biến lương thực, thực phẩm.
  • Thiết kế tàu thuyền, ca nô, sà lan, và các phương tiện vận tải thuỷ đến 1.000 tấn.
  • Thiết kế hệ thống kỹ thuật cho các công trình dân dụng và công nghiệp như: Hệ thống cấp thoát nước, hệ thống thông gió điều hoà không khí, hệ thống điện ...
  • Thiết kế các thiết bị nâng có sức nâng đến 30 tấn, các thiết bị áp lực đến 30 kG/cm2.
  • Thiết kế đường dây tải điện và trạm biến thế đến 35 kV.
  • Thiết kế hệ thống cung cấp điện dân dụng và công nghiệp.
  • Thiết kế hệ thống thông tin liên lạc.
Hồ sơ năng lực của Trung tâm tư vấn thiết kế LILAMA 3: Download