banner_content

Tư vấn giám sát

  • Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy tuyển khoáng - Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai
  • Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị nhà máy Luyện đồng - Tổ hợp đồng Sin Quyền Lào Cai
  • Giám sát chế tạo kết cấu thép và thiết bị thông gió cho Trung tâm Hội nghị Quốc gia
  • Giám sát chế tạo thiết bị cho Nhà máy xi măng Yên Bình
Từ năm 2004, Trung tâm tư vấn thiết kế bắt đầu mở rộng ngành nghệ tư vấn giám sát lắp. Với kinh nghiệm làm tư vấn, kinh nghiệm thi công chế tạo và lắp đặt thiết bị của LILAMA, đội ngũ kỹ sư giám sát của Trung tâm tư vấn có đủ chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát các ngành do Bộ xây dựng cấp. Các nhà đầu tư hoàn toàn yên tâm về chất lượng, tiến độ và an toàn trong việc chế tạo, lắp đặt thiết bị cho các dự án. Năm 2007 và năm 2008, Trung tâm tư vấn cử kỹ sư đi học tại Mỹ về tư vấn thiết kế chế tạo, tư vấn giám sát nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng được với yêu cầu của các dự án cấp Quốc gia ... Năm 2008 Trun tâm tư vấn thiết kế sẽ có nhiều chuyên gia đẳng cấp Quóc tế về giám sát thi công chế tạo và lắp đặt thiết bị.